Government Degree College Ravulapalem
College Image

Student Council

GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, RAVULAPALEM

STUDENT COUNCIL

ACADEMIC YEAR 2021-2022

Ist year CLASS REPRESENTATIVES

S.NO

CLASS

CR NAMES

Phone Number

Mail-id

1

BA

A.Santhoshi Kumari

6300465776

santhoshkumariavidi@gmail.com

G.Lakshmi Chandu

9550271749

gantachandu007@gmail.com

2

B.Com(GENERAL)

B.Srivalli

9866041489

 

A.Anantha Laxmi

9951255277

 

3

B.Com(CA)

D.K.Prabha

8374141466

 

Ch.Lavanya

6305994089

 

4

B.Sc(M.P.C)

K.Jyothi

9493788991

 

A.S.N.S.V.Prasad

9502581467

Alamurusai004@gmail.com

5

B.Sc(M.P.Cs)

K.Radhika

7207544738

Venuradhika1234@gmail.com

L.Saikumr

8688399587

Saikumarlanka587@gmail.com

6

B.Sc(M.E.IoT)

K.Rajkumar

9581002905

Kattarajkumar35@gmail.com

S.Sharon Raja

7093890760

sharonsunkara@gmail.com

7

B.Sc(B,Che,Horti)

M.Gayathri

9963338778

meesalagayathri@gmail.com

D.Rama Krishna

934774994

Ramakrishnadhanala13@gmail.com

8

B.Sc(C.B.Z)

Y.Anu Vidya Sri

8374475574

yanuvidyasri@gmail.com

Ch.Naga Babu

8096118640

Nagababunagababu394@gmail.com

GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, RAVULAPALEM

STUDENT COUNCIL

II  year CLASS REPRESENTATIVES

S.NO

CLASS

CR NAMES

Phone Number

Mail-id

1

BA

K.Jeevana  Hepsiba

7995133012

jeevanahepsiba@gmail.com

M.Naga Subhash

9133116998

Subhashmagapu77@gmail.com

2

B.Com(GENERAL)

SK.Vahida Biby

7330717165

sheikvahidabiby@gmail.com

B.Kumara Swamy

9640061239

Kumarkarate123@gmail.com

3

B.Com(CA)

N.Gowri Durga

62812459944

Gowrireddy2102@gmail.com

A.Dinesh

7330886727

Dineshariyelu143@gmil.com

4

B.Sc(M.P.C)

G.Sairam

7995706463

Sairamguttula2003@gmail.com

B.D.S.S.Siri

9502191609

Sssiri812@gmail.com

5

B.Sc(M.P.Cs)

P.S.N.S.Laxmi santhi

8522950735

Santhipusuluri07@gmail.com

B.Dayanidhi

9951735997

dayanidhibuddana@gmail.com

6

B.Sc(M.E.IoT)

N.Sai Eswar

9494129636

nanduris@gdcrvpm.ac.in

S.Lalitha

7207354206

lalitha@gmail.com

7

B.Sc(B,Che,Horti)

B.Sangeetha

8121056977

Battinasangeetha829@gmail.co

K.Brahma Rudra Reddy

6281568809

Rudrareddy342@gmail.com

8

B.Sc(C.B.Z)

K.MAHESH

6303246879

Kombathulamahesh97@gmail.com

B.Riya

8374395616

Riyabeera172@gmail.com

GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, RAVULAPALEM

STUDENT COUNCIL

III  year CLASS REPRESENTATIVES

S.NO

CLASS

CR NAMES

Phone Number

Mail-id

1

BA

S.chandrasekar

9912462685

Schandrasekhar60@gmail.com

S.Ratna Veena

7330602798

Sratnaveena@gmail.com

2

B.Com(GENERAL)

D.Chandra Sekhar

8019868577

Chandrasekhar@gmail.com

B.Samitha

8109241889

B.samitha@gmail.com

3

B.Com(CA)

V.Veeramainkanta

8367398234

vasamsettiveeramanikanta@gmail.com

M.Srikrishnaveni

7416146789

M.srikrishnaveni@gmail.com

4

B.Sc(M.P.C)

M.Lalitha

9848225166

Lalithamargana2002@gmail.com

G.Venkatasai

91544 73587

Saigudala09@gmail.com

5

B.Sc(M.P.Cs)

CH.Mounika

9676610931

Mounimounika6034@gmail.com

T.Anand Babu Dora

 

 

6

B.Sc(M.E.IoT)

 

 

 

 

 

 

7

B.Sc(B,Che,Horti)

 

 

 

 

 

 

8

B.Sc(C.B.Z)

  Y.lalitha

9121812307

Yallalalitha1101@gmail.com

P.Rajukumar

6303758535

Rajkumar.patra@gmail.com